Profil

JUDr. Milan Hason a Mgr. Kateřina Vaňousková jsou samostatní a nezávislí advokáti, kteří nabízí svým klientům komplexní právní služby a pomáhají jim při řešení širokého spektra právních otázek v jejich každodenní činnosti.

Své služby poskytují advokáti samostatně, a to jak podnikatelským subjektům, tak soukromým osobám zejména v následujících oblastech práva:

 

Motive2

Motive1
  • Obchodní právo a právo obchodních společností
  • Závazkové právo
  • Právní vztahy k nemovitostem a služby spojené s převody nemovitostí
  • Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Soudní a arbitrážní spory, exekuce a výkon rozhodnutí
  • Ochranné známky