Odkazy  • Orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

      Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů       pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně        spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz.


  • Ochrana osobníh údajů

       Advokát jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, tyto osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy,        především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o        ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více k        ochraně osobních údajů a právům subjektů údajů zde.

       Subjekty údajů mohou svoje žádosti/stížnosti pro uplatnění svých práv týkající se osobních údajů uplatnit u advokáta, zejména zasláním         prostřednictvím emailové adresy advokáta či písemně na sídlo advokáta. Vzor žádosti subjektu údajů zde.