Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo

V oblasti občanského a rodinného práva poskytují advokáti právní služby v celé šíři těchto rozsáhlých právních odvětví počínaje problematikou rozvodů a vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení – tj. úprava vztahů k nezletilým dětem a vypořádání společného jmění manželů a bydlení, přes nájemní a podnájemní vztahy občanského práva související s nemovitostmi, zejména s byty a nebytovými prostory či zastupování klientů v soudních řízeních souvisejícím s občanským právem, a dále v řízeních před notářem.

Oblast pracovního práva zahrnuje poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům, komplexní právní služby pro zaměstnavatele spojené s agendou zaměstnanců a vzájemnými nároky ve vztazích pracovního práva, sepisování pracovních smluv, přes dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti až k různým typům manažerských smluv vedoucích pracovníků a členů statutárních a dozorčích orgánů, řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematiku mezd a odstupného, problematiku agentur práce či zastupování klientů v soudním řízení v rámci vztahů pracovního práva.