Ochranné známky

Advokátka Mgr. Kateřina Vaňousková zajišťuje registraci ochranných známek, jakož i případné provádění změn v registrovaných údajích, zastupování klientů v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví.