Právní vztahy k nemovitostem a služby spojené s převody nemovitostí

Advokáti JUDr. Milan Hason a Mgr. Kateřina Vaňousková poskytují svým klientům právní pomoc při převodech nemovitostí, zřizování zástavních práv či jiných právních břemen k nemovitostem, vkladech nemovitostí do majetku obchodních společností, převodech bytů, vypořádávání spoluvlastnických vztahů týkajících se nemovitostí, zpracování prohlášení vlastníka nebo smluv o výstavbě podle zákona o vlastnictví bytů, řešení právních problémů společenství vlastníků jednotek a plnění rozmanitých správních povinností spojených s vlastnictvím nemovitostí.