Soudní a arbitrážní spory, exekuce a výkon rozhodnutí

V případech, kdy se klientům nepodaří nalézt smírné řešení jakýchkoliv sporných záležitostí spadajících do těch oblastí práva, ve kterých advokáti poskytují své služby, zastupují advokáti klienty v řízeních před soudy všech instancí i v případných rozhodčích řízeních.

V případě vydání pravomocného soudního rozhodnutí či arbitrážního nálezu zajišťují advokáti výkon příslušných rozhodnutí buď prostřednictvím soudů, nebo prostřednictvím spolupracujících soukromých exekutorů.

Ve spolupráci s exekutorskými úřady zajišťují advokáti vymáhání pohledávek pro klienty.