Správní právo

Mezi standardní právní služby, které advokáti poskytují svým klientům, patří zastupování v řízení před správními orgány. Tato oblast zahrnuje široké spektrum právních služeb počínaje vyřízením živnostenských oprávnění a jejich změn pro fyzické i právnické osoby, zastoupením klientů v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, přes různorodá správní podání, asistenci klientům při jednáních se správními orgány a jejich zastupování při těchto jednáních.