Trestní právo

Fyzickým osobám, vůči kterým je vedeno vyšetřování či trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestné činnosti advokáti zajišťují komplexní obhajobu, asistují při výsleších i jiných vyšetřovacích úkonech a snaží se zajistit, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly řádně a respektovaly jak presumpci neviny, tak i veškerá práva těchto osob, která jim náleží. Advokáti JUDr. Milan Hason a Mgr. Kateřina Vaňousková poskytují právní služby při přípravě trestní obhajoby, zastupují klienty při soudních líčeních a asistují při zpracování řádných i mimořádných opravných prostředků.

Osobám, které v trestním řízení vystupují v procesním postavení poškozeného, poskytují advokáti právní služby související s vymáháním náhrady způsobených škod, ať už jsou tyto náhrady řešeny přímo v rámci příslušného trestního řízení nebo v samostatném řízení občanskoprávním.

JUDr. Milan Hason poskytuje konzultace a poradenství v oblasti trestního práva Slovenské republiky.