Závazkové právo

Vypracovávání návrhů smluv a připomínkování návrhů smluv vypracovaných jinými v oblasti práva občanského, obchodního i pracovního tvoří důležitou součást poskytovaných právních služeb.